POGOSTA – Ilomantsissa

Ilomantsi, on Karjalan A

Juice Leskinen

Tämä sivusto keskityy erään merkittävän nurkkasuomalaisen ongelman pohdintaan sekä spekulointiin sen ympärillä – Ilomantsin tunnettavuuteen. Tätä teemaa käsitellään sivuston ylläpidon taitojen ja tietojen puitteissa, joka käytännössä tarkoittaa ettei tunnettavuus-ongelmaa kyetä millään muotoa ratkaisemaan.

Siis ensimmäinen peruskysymys – Missä se on?

Tämä sivusto esittelee ja erittelee erilaista Ilomantsia koskevaa tietoa. Enimmäkseen sisältö on kuvitteellista, varsinkin riippuen kirjoittajasta; etenkin Usko ”Tina” Hattusen kirjoitukset ovat läpikotaisin mielikuvituksen tuotetta, jopa niin lähtökohtaisesti että kirjoittaja itsekin on kuvitteellinen. Sen sijaan viittauksissa ulkopuolisiin toimijoihin kuten viranomaisiin, Ilomantsin alueen kuntapalveluihin, yhdistyksiin tai yrityksiin, ei liity mitään spekulatiivista, vaan tosiasiat pyritään esittämään tosiasioina. Niin siitäkin huolimatta, vaikka tosiasioita toisi esille tarkastaja Rytkönen, joka on TV-sarjan kuvitteellinen hahmo ja edustaa täysin kuvitteellista EU:n virastoa.

Pogosta.tv viittaa nimensä mukaisesti TV-sarjaan, joka on ideoitu omalta osaltaan tekemään Ilomantsia tunnetummaksi. TV-sarjan syntyhistoriaan ja muihin taustoihin voit tutustua tarkemmin sivuston osassa Pogosta TV

Sivustolla esitellyt yritykset ja muut toimijat ovat oikeita ja todellisia tahoja. Jotkut alueen yrityksistä ovat tukeneet rahallisesti TV-sarjan tuotantoa; nämä tahot luetellaan kohdassa Tukijat

Luotettavaa ja faktaperusteista tietoa Ilomantsista löytyy linkeistä, joiden kautta kiinnostunut henkilö ohjataan tämän sivuston ulkopuolisiin lähteisiin. Ne ovat enimmäkseen rehellisiä, vaikka joihinkin saattaa sisältyä mainostyyppistä materiaalia.

Tärkeimpänä mainittakoon, ettei tämä sivusto pyri pilkkaamaan, tai osoittamaan kenekään tai minkään ylle (kaikkein vähiten Ilomantsin) välähdystäkään ns huonoa valoa.

Sivuston pääasiallinen ja ainoa ylläpitäjä on Vesa Sorola, jolle voi vapautuneesti kohdistaa harminsa sivuston sisällön tai sivustolla esitettyjen väitteiden suhteen.